Máy sấy nông sản, sấy gốm, sấy giấy bằng gió nóng

máy sấy bằng điệnt trở công nghiệp

Máy sấy gió nóng bằng điện trở (Inox) công nghiệp có quạt gió nóng đến 45 oC sấy gốm, nông sản , cỏ giá thấp dễ đầu tưm tiện dụng cho các hộ dân...